Facebook-Vector-Icon youtube-logo-icon-314

Сезон відпусток у розпалі, тому актуальними є питання про деякі моменти організації та встановлення оплати за заміну тимчасово відсутніх працівників. Ми підготували для вас матеріал, який допоможе обрати правильний варіант такої заміни, врахувати обмеження, а також висвітлить нюанси її встановлення та оплати в різних сферах діяльності.

Варіанти заміни

У зв’язку з тимчасовою відсутністю працівника його частина роботи, на жаль, сама не виконається, і керівництву треба вирішувати: хто буде її виконувати, аби така відсутність не вплинула на робочі процеси. Можливі варіанти заміни тимчасово відсутніх працівників покажемо на рисунку.

Варіанти заміни тимчасово відсутнього працівника

Як бачите, ці варіанти відрізняються і оформленням відносин, і умовами оплати праці.

Прийняття за строковим договором застосовують для заміни працівників, які відсутні тривалий час, наприклад, на час відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

Тимчасове переведення працівника на посаду відсутнього відбувається зазвичай у межах одного закладу, підприємства, установи і потребує звільнення працівника, якого переводять, від своїх обов’язків за основною посадою. Це не дуже зручно, бо роботу переведеного працівника теж має хтось виконувати.

Найчастіше застосовується тимчасове покладання обов’язків відсутнього працівника на інших працівників одного закладу (підприємства, установи). Або зобов’язання виконання роботи відсутніх працівників передбачають у посадових інструкціях за спорідненими посадами. Про це детальніше.

Виконання обов’язків

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у зв’язку з відпусткою, хворобою, виконанням службових доручень тощо на одному і тому ж підприємстві (в установі) передбачає, що працівник, який тимчасово виконує обов’язки відсутнього:

• не звільняється від своєї основної роботи;

• виконує додаткове навантаження поряд із своїми основними обов’язками у свій, встановлений графіком роботи, робочий час.

За тимчасово відсутнім працівником на цей час зберігається його робоче місце (посада). Такі правила встановлені постановою Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 р. № 1145 (далі — постанова № 1145).

Відповідно до норм ст. 105 КЗпП працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розміри якої встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі з дотриманням норм законодавства, генеральною, галузевими (регіональними) угодами.

Згідно з додатком 3 Генеральної угоди на 2019 — 2021 роки для роботодавців, на яких поширюється її дія, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника можливе встановлення доплати до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника. Фахівці Мінсоцполітики у листі від 21.11.2016 р. № 415/0/15-16/18 зазначили, що обов’язковими для підприємства положення Генеральної угоди будуть, якщо і роботодавець, і працівники цього підприємства представлені суб’єктами сторін угоди через відповідне членство та на підставі установчих документів (статутів, положень тощо).

Госпрозрахунковим підприємствам та КНП законодавство не обмежує граничні розміри щодо встановлення доплат працівникам.

Тому орієнтиром для застосування доплати за виконання додаткових обов’язків на період тимчасової відсутності працівників є колективний договір та/або положення про оплату праці, у яких і визначені умови і розмір такої доплати.

Бюджетні установи та організації таких вільностей допустити не можуть, бо їх у «залізних лещатах» тримають норми профільних нормативних актів. Так, пункт 10 постанови № 1145 обмежує доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника розміром до 50 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

Нюанси встановлення та розмір такої доплати працівників окремих бюджетних сфер регулюють «свої» нормативні акти. Вони всі «схожі» на вимоги постанови № 1145, мають багато спільного, але є й відмінності.

Основні моменти виконання обов’язків

1. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється лише за згодою працівника, на якого такі обов’язки покладено.

Залежно від того, хто є ініціатором такої заміни, оформлення буде різним.

Або сам працівник надає заяву про бажання тимчасово виконувати додаткові обов’язки відсутнього працівника.

Або ж роботодавець пропонує працівнику виконувати додаткові обов’язки. З огляду на те, що додаткове навантаження належить до змін істотних умов праці, то згідно із ст. 32 КЗпП роботодавець повинен за 2 місяці попередити про це працівника та отримати від нього згоду. Зазвичай така згода оформлюється повідомленням, в якому працівник ставить свій підпис.

2. На підставі заяви або повідомлення із згодою працівника видається наказ про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника з встановленням конкретного розміру доплати за додаткову роботу.

3. До табелю обліку робочого часу, до особової справи та до трудової книжки дані про тимчасове додаткове навантаження не заносяться.

4. При розрахунку оплати відпусток, тимчасової непрацездатності тощо доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника включається до розрахунку середньої заробітної плати за основною посадою, бо є оплатою за відпрацьований час.

5. Щодо правила нарахування заробітної плати не менше за мінімальну згідно із ст. 31 Закону про оплату праці, то тут жодних нюансів немає. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника здійснюється в межах основного трудового договору. Тому вона входить до фонду оплати праці за основною посадою (п.п. 2.2.1 Інструкції № 5) і у складі нарахованої за місяць заробітної плати підлягає порівнянню з МЗП.

Працівники з оплатою праці за ЄТС

Працівники окремих галузей бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за ЄТС, в загальному випадку керуються постановою № 1298*.

Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Згідно з п.п. «а» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298 доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлена у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки). Фахівці Мінсоцполітики у листах від 25.03.2010 р. № 319/13/84-10 і від 07.09.2010 р. № 784/13/84-10 роз’яснили, що в розрахунку такої доплати бере участь посадовий оклад (тарифна ставка) саме за основною посадою (того працівника, на якого покладені обов’язки тимчасово відсутнього працівника).

Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

Зазначені доплати можуть встановлюватися декільком працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою в межах економії за посадовим окладом (ставкою заробітної плати) відсутнього працівника.

І ще про обмеження: доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам (п.п. «а» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298).

Зауважте: позбавлені такої доплати і працівники, якщо обов’язки щодо заміни тимчасово відсутніх працівників покладені на них посадовою інструкцією.

Працівники освіти. Розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника становить до 50 % посадового окладу (п.п. 3 п. 4 наказу № 557**).

** Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

У розрахунку доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника посадовий оклад за основною посадою враховується з відповідними підвищеннями згідно із законодавчими актами.

Тобто спочатку розраховується посадовий оклад за основною посадою з підвищеннями, встановленими законодавством (виходить новоутворений посадовий оклад), а потім від нього розраховується зазначена доплата. У штатному розписі встановлений посадовий оклад із підвищеннями зазначається у графі 12 тарифікаційного списку, саме від нього і розраховуватимуться доплати, надбавки тощо.

Поряд із цим п. 52 Інструкції № 102*** не передбачає обмеження розмірів такої доплати. Тобто дія п.п. «3-а» п. 4 наказу № 557 не має поширюватися на учителів, оскільки вони витрачають на виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену їм норму (лист МОН від 28.11.2008 р. № 1/9-770). І ось із чим це пов’язано.

*** Інструкція «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затверджена наказом МОН від 15.04.93 р. № 102.

Відповідно до п. 73 Інструкції № 102 при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин вчителів здійснюється погодинна оплата праці, за умови, що воно тривало не більше двох місяців. Якщо ж заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102, а саме шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

У такому ж порядку здійснюється оплата праці учителів, які постійно не працюють у цьому навчальному закладі, а лише залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів.

Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника його штатним заступникам не провадяться (п. 52 інструкції № 102).

Працівники спорту. Відповідно до п.п. 4 п. 2 наказу № 2097**** за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників встановлюється доплата у розмірі до 50 % посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) за основною посадою. Посадові оклади для розрахунку зазначеної доплати приймаються з урахуванням законодавчо встановлених підвищень.

**** Наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097.

Працівники закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та установ соціального захисту. Умови та розміри оплати праці зазначеної категорії працівників визначаються відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Відразу зазначимо, що ЗОЗ, які реорганізовано у КНП, умови та розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюють у колективному договорі і обмеження щодо цієї доплати, які містять Умови № 308/519, на них не поширюються.

Згідно з п.п. 3.1.1 Умов № 308/519 професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою.

Але конкретний розмір цих доплат (в межах 50 %) установлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

Зауважте: Умовами № 308/519 конкретно визначено, від якої посади провадиться розрахунок доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, а саме — від основної посади працівника, на якого покладено виконання обов’язків тимчасово відсутнього. При цьому п. 3.5 Умов № 308/519 встановлено, що посадовий оклад для такого розрахунку установлюється з урахуванням підвищень.

Працівники культуриПідпункт «а» п.п. 4 п. 2 наказу Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745 (далі — наказ № 745) повторює норму постанови № 1298 щодо встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки).

Утім, зазначена доплата не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.