Facebook-Vector-Icon youtube-logo-icon-314

Перевірки забирають у суб’єктів господарювання час, сили та гроші. Ще гірше, коли органи контролю приходять несподівано. Дізнайтеся, як уникнути такої ситуації

Заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, що їх проводять у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень тощо (ст. 1 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-Vдалі — Закон № 877).

Мораторій на перевірки — 2018

Порядок застосування мораторію на перевірки встановлює Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-VIII (далі — Закон № 1728). Зокрема, до 31.12.2018 встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (ст. 2 Закону № 1728).

Позапланові перевірки ці органи можуть проводити до 31.12.2018 лише у випадках, встановлених статтею 3 Закону № 1728, а саме:

 • на підставах, передбачених частиною 2 статті 3 Закону № 1728, за погодженням Державної регуляторної служби (ДРС);
 • за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
 • за рішенням суду;
 • у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, пов’язаного з діяльністю суб’єкта господарювання;
 • у разі настання події, що справляє значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабміном, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 • для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

До початку проведення перевірочних заходів ДРС зобов’язана оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Заборонено проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження ДРС (ст. 4 Закону № 1728).

 

Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадовців органу державного нагляду (контролю) для проведення перевірки, якщо їм не пред’являть погодження ДРС (ст. 5 Закону № 1728).

Отже, до 31.12.2018 органи контролю, на які поширюється Закон № 1728, не можуть проводити планових перевірок.

На кого не поширюється мораторій

Дія мораторію не поширюється на органи контролю, перелік яких встановлює Кабмін (ст. 6 Закону № 1728). Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затверджено постановою КМУ від 18.12.2017 № 1104. До них належать:

 • Національний банк;
 • Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення;
 • НКРЕКП та її територіальні органи;
 • НКЦПФР та її територіальні органи;
 • Антимонопольний комітет та його територіальні відділення;
 • Державіаслужба;
 • Держархбудінспекція та її територіальні органи;
 • Держатомрегулювання та її територіальні органи;
 • Держаудитслужба та її територіальні органи;
 • Держекоінспекція та її територіальні органи (в частині здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки);
 • Держекспортконтроль;
 • Держлікслужба та її територіальні органи;
 • Адміністрація Держспецзв’язку та її територіальні органи;
 • Мінприроди;
 • МОН;
 • Держгеонадра;
 • Держгеокадастр та його територіальні органи;
 • Держпраці та її територіальні органи;
 • Держпродспоживслужба та її територіальні органи (в частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин);
 • ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;
 • ДФС та її територіальні органи;
 • структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад;
 • виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю);
 • органи державного ринкового нагляду у межах сфер своєї відповідальності, визначених постановою КМУ «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» від 28.12.2016 № 1069.
+

Ці органи мають право проводити планові і позапланові перевірки у 2018 році, але зобов’язані дотримувати загальної «перевірочної» процедури, передбаченої Законом № 877 і спеціальними нормативними актами.

Є ще одна група суб’єктів контролю, на яких не поширюється мораторій. Зокрема, до них належить Фонд соціального страхування. Річ у тім, що Закон № 1728 кореспондує із Законом № 877. А у статті 1 Закону № 877 державний нагляд (контроль) визначений як діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, у межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт і послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Фонд соціального страхування до таких органів не належить. Зокрема, він є некомерційною самоврядною організацією, яка діє на підставі статуту, що його затверджує правління Фонду (ч. 2 ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIVдалі — Закон № 1105).

Зазначений закон дозволяє проводити перевірки, але не деталізує порядку їх проведення. Нині Фонд соціального страхування користується «застарілою» Інструкцією про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженою постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 29 (далі — Інструкція № 29)*.

Органи Пенсійного фонду мають право вимагати документи, видані для оформлення пенсії, перевіряти обгрунтованість їх видачі і достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. На такі перевірки не поширюється дія положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (ч. 3 ст. 44 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IVдалі — Закон № 1058).

+

Норми Закону № 877, вочевидь, поширюються на планові перевірки податківців, у яких Пенсійний фонд бере участь згідно зі статтею 13-1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ).